SFRecreatie

 Welkom bij het ESF Webportal voor de recreatiebranche. Uw loket voor ESF subsidies!

Vanaf 1 augustus 2012 kunt u als inschrijver geen nieuwe deelnemers meer aanmelden voor ESF subsidie. Opleiders kunnen vanaf 1 augustus 2012 ook geen nieuwe opleidingen meer toevoegen of wijzigen.

Er kan ESF subsidie verkregen worden over de opleidingskosten tot en met 31 juli 2012. Uw persoonlijke beheeromgeving blijft wel te raadplegen, zodat u kunt blijven zien wat de voortgang is van uw (administratieve) dossiers.

Via dit webportal kunt u, als werkgever, eenvoudig ESF subsidie aanvragen voor de scholingskosten van uw werknemer. Dit kan in principe voor de periode 1 februari 2011 tot en met 31 juli 2012. Het opleidingsaanbod waarop subsidie verstrekt wordt, is in dit portal opgenomen. Alleen kosten voor BBL-opleidingen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. De hoogst genoten opleiding van de werknemer mag niet hoger zijn dan MBO-niveau 4.

De ESF-subsidieregeling gaat uit van standaard opleidingskosten van € 3.700,- per deelnemer per 12 maanden. In deze prijs is rekening gehouden met alle kosten die u als werkgever maakt om de BBL-leerling op te leiden. Dit betekent dat er naast de standaardprijs van € 3.700,- geen andere directe kosten gerelateerd aan de BBL-opleiding meer kunnen worden opgevoerd.

Vanuit de ESF-subsidieregeling wordt maximaal 40% subsidie gegeven over de standaardprijs van
€ 3.700,-. SFRecreatie verstrekt vervolgens in eerste instantie 35% subsidie omdat SFRecreatie minder subsidie zal ontvangen als er onvoldoende aanmeldingen zijn. Afhankelijk van het daadwerkelijke aantal aanmeldingen aan het einde van het project en de kosten die gemaakt zijn om het project administratief te organiseren, zal SFRecreatie meer uit kunnen betalen. Dit is van tevoren alleen nog niet te bepalen.


Per aanmelding is een bedrag van € 50,- (excl. btw) aan inschrijfgeld verplicht voor de administratieve verwerking die nodig is voor dit project. Deze bijdrage wordt aan het einde van het ESF-project verrekend met de subsidie waar u recht op heeft.

 

Het ESF subsidieproject loopt tot en met 31 juli 2012! SFRecreatie kan subsidie verstrekken zolang zij ESF-budget beschikbaar heeft. Op deze site leest u alles over de verplichte administratieve documenten die u dient aan te leveren en alle voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Om mee te doen, dient u zich eerst te

 

registeren. U krijgt dan een wachtwoord per email toegestuurd. U dient vervolgens in te loggen om van alle functionaliteiten gebruik te maken.

Voor meer informatie over SFRecreatie,
klik hier

 

SFRecreatie helpt werkgevers, die premie aan haar afdragen, bij het verkrijgen van ESF subsidie.